Holiday China Tour  
Tour Guide >>  Best China Tour Seasons >>  Guangzhou, Guilin, Southern China >> Guangzhou Railway Station
China Tour Cities, China City Tours
Beijing Tours
Guilin Tour
Xian Tour
Shanghai Tour
Guangzhou Tour
1 2 3 4 5
Popular China Theme Tours
Classic China Tours
Leisure China Tours
China Ancient Town Tours
China Train Tours
China Silk Road Tours
Guilin Photography Tour

Guangzhou Railway Station

Guangzhou railway transportation is well developed. You can take a train from Guangzhou to almost everywhere in China including BeiJing, Shanghai, Qingdao, Kunming, Chengdu, Hangzhou, Fuzhou, Shaoxing, Foshan, Zhongqing, Xian and Tianjin, or vice versa. There are four passenger railway stations in Guangzhou. They are Guangzhou Railway Station, Guangzhou East Railway Station, Guangzhou South Railway Station and Guangzhou North Railway Station. Guangzhou Railway Station and Guangzhou East Railway Station are located in the urban area while Guangzhou South Railway Station and Guangzhou North Railway Station are located in the outskirt area. Passengers choose Wuhan Guangzhou High Speed Railway (Wuguang Railway) should take their trains at Guangzhou South Railway Station or Guangzhou North Railway Station. Passengers take Guangzhou Kowloon Through Train to Hongkong should depart from Guangzhou East Railway Station.

Passengers can buy railway tickets in the ticket office of the station or at the railway ticket windows in Guangzhou City 10 days in advance. Passengers in Guangzhou can also book their tickets via telephone 10 days in advance.

Addresses
Guangzhou Railway Station:
No. 159, Huanshi West Road, Yuexiu District, Guangzhou 510010

Guangzhou East Railway Station:
Lin He Zhong Road, Tianhe District, Guangzhou 510610

Guangzhou South Railway Station:
Shibi Town, Panyu District, Guangzhou 510150

Guangzhou North Railway Station:
Xinhua Street, Huadu District, Guangzhou 510800,
Author/Editor By : HCT
241